Retour sturen artikelen

Herroepingsrecht/bedenktijd consumenten bij verkoop via internet;

Zie artikelen 6, 7, 8, 9 en 10 van de Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk.

Hierbij hanteert deSwaan de volgende regels:

  1. De termijn van herroeping bedraagt 14 dagen vanaf datum aflevering transporteur bij de consument of diens gemachtigde.
  2. Conform artikel 10 lid 7 zijn alle producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben uitgesloten van herroepingsrecht.
  3. Bij herroeping, anders dan bij retourzending om defecte artikelen, zijn de kosten voor retourzending voor de consument. deSwaan retourneert de kosten van het retour gestuurde artikel en eventueel berekende verzendkosten.
  4. In geval van een defect artikel zal deSwaan ook de kosten van retourzending op zich nemen.
  5. Bedrijfsmatige/zakelijke aankopen of aankopen namens een club/vereniging o.i.d. zijn uitgesloten van herroepingsrecht.
  6. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Zuid-Scharwoude (Langedijk) / 1 mei 2017

***************************************************************************************************************

Herroepingsrecht invulformulier

Retour zenden particuliere aankopen

Niet tevreden met deze aankoop, stuur het dan binnen 14 dagen na ontvangst naar ons terug, samen met dit formulier. Mail ons tevens vooraf aan de retourzending via info@deswaan.nl dat er artikelen retour gestuurd worden, dan kunnen wij controleren of de zending daadwerkelijk retour komt.

Naam: _________________________________________________

Adres:______________________________________________________

Postcode/woonplaats: _________________________________________

Telefoonnummer: ________________________________________

E-mailadres: ________________________________@ ____________________________________

IBAN bankrekeningnummer: _____________________________________________

Datum bestelling: ____________________Datum ontvangst: __________________________

Naam webshop: __________________________________________________________

Reden retourzending: ______________________________________________________

________________________________________________________________________

Conform onze leveringsvoorwaarden is de klant zelf verantwoordelijk voor de retourzending en bijbehorende kosten. Wij accepteren uitsluitend non-food retourzendingen. Levensmiddelen, speciale bestellingen, opgemaakte cadeaumanden en kerstpakketten vallen buiten deze regeling.

Alleen in het geval deSwaan een verkeerde toezending heeft gedaan of er mankementen zijn aan de bestelling zullen wij de onkosten voor het retour zenden terugstorten, dit moet wel zelf worden voorgeschoten. Manco’s, schade en andere onvolkomenheden altijd binnen 3 uur na ontvangst doorgeven aan deSwaan via info@deswaan.nl of 0226-391883 (bgg staat mobiel doorgeschakeld).

Aankopen uit naam van een bedrijf/vereniging/stichting o.i.d. zijn helaas uitgesloten van deze regeling.

Retourbetaling vind direct plaats na ontvangst goederen, maar kan in uiterste gevallen 14 dagen duren (bijv. bij vakantiesluiting / feestdagen oid).

Adresgegevens: deSwaan Kado / afdeling retouren – De Swaan 18 – 1722PW – ZUID-SCHARWOUDE

tech: dodo.nl | design: studioviv.nl